Ύμνος Κουρήτων

Μοιραστείτε
avatar
selini
Wannabe Μάγος
Wannabe Μάγος

Θηλυκό Φήμη : 0
Ημερομηνία εγγραφής : 23/10/2010

Ύμνος Κουρήτων

Δημοσίευση  selini Την / Το Τετ Δεκ 01, 2010 12:43 pm

Κουρήτων
( θυμίαμα λίβανον )
Χαλκόκροτοι Κουρήτες, 'Αρήια τεύχε' έχοντες,
ουράνιοι χθόνιοί τε καί εινάλιοι, πολύολβοι,
ζωιογόνοι πνοιαί, κόσμου σωτήρες αγαυοί,
οίτε Σαμοθράικην, ιερήν χθόνα, ναιετάοντες
κινδύνους θνητών απερύκετε ποντοπλανήτων:
υμείς καί τελετήν πρώτοι μερόπεσσιν έθεσθε,
αθάνατοι Κουρήτες, 'Αρήια τεύχε' έχοντες:
νωμάτ' 'Ωκεανόν, νωμάθ' άλα δένδρεά θ' αύτως:
ερχόμενοι γαίαν κοναβίζετε ποσσίν ελαφροίς,
μαρμαίροντες όπλοις: πτήσσουσι δέ θήρες άπαντες
ορμώντων, θόρυβος δέ βοή τ' εις ουρανόν ίκει
ειλιγμοίς τε ποδών κονίη νεφέλας αφικάνει
ερχομένων: τότε δή ρα καί άνθεα πάντα τέθηλε.
δαίμονες αθάνατοι, τροφέες καί αύτ' ολετήρες,
ηνίκ' άν ορμαίνητε χολούμενοι ανθρώποισιν
ολλύντες βίοτον καί κτήματα ηδέ καί αυτούς
† πιμπλάντες, στοναχεί δέ μέγας πόντος βαθυδίνης,
δένδρη δ' υψικάρην' εκ ριζών ες χθόνα πίπτει,
ηχώ δ' ουρανία κελαδεί ροιζήμασι φύλλων.
Κουρήτες Κορύβαντες, ανάκτορες ευδύνατοί τε
εν Σαμοθράικηι άνακτες, ομού <δέ> Διόσκοροι αυτοί,
πνοιαί αέναοι, ψυχοτρόφοι, αεροειδείς,
οίτε καί ουράνιοι δίδυμοι κλήιζεσθ' εν 'Ολύμπωι,
εύπνοοι, εύδιοι, σωτήριοι ηδέ προσηνείς,
ωροτρόφοι, φερέκαρποι επιπνείοιτε άνακτες.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Ω Κουρήτες, πού κρατείτε τα χάλκινα τύμπανα και έχετε
πολεμικά όπλα σεις οι επουράνιοι και οι γήινοι και οί θαλάσσιοι,
πολυευτυχισμένοι πνοές πού γεννάτε ζωήν ένδοξοι σωτήρες του
κόσμου πού κατοικείτε εις την Σαμοθράκπν, την ιεράν γήν και
απομακρύνετε τους κινδύνους από τους ανθρώπους, πού
περιπλανώνται εις την θάλασσαν εσείς πρώτοι καθιερώσατε και
την τελετουργίαν, ώ αθάνατοι Κουρήτες,
πού φέρετε πολεμικά όπλα·
εσείς κινείτε τον Ωκεανών, εσείς κινείτε την θάλασσαν.επίσης
και τα δένδρα και όταν έρχεσθε εις την γήν βροντάτε με τα
ελαφρά πόδια σας λαμποντες με τα όπλα σας, και
καταλαμβάνονται από φόβον όλα τα θηρία, ενώ σεις ορμάτε,
θόρυβος δε και βουητό φθάνει έως εις τον ουρανόν. και ενώ
έρχεσθε με τους ελιγμούς των ποδιών σας
ή σκόνη από τον ανεμοστρόβιλον πού
σηκώνεται, φθάνει εις τα σύννεφα θεοί αθάνατοι, σεις
πού τρέφετε και πάλιν τους καταστρέφετε,
όταν ορμάτε χολωμένοι εναντίον των ανθρώπων.
καταστρέφοντες την περιουσίαν και τα κτήματα των, ακόμη και
αυτούς τους ίδιους ταλανίζοντες τότε στενάζει ο μεγάλος πόντος
με τους βαθείς ανεμοστρόβιλους, και τα υψηλά δένδρα πέφτουν
από τις ρίζες των εις την γήν , ηχώ δε προερχομένη εξ ουρανού φωνάζει με τα
σφυρίγματα των φύλλων, πού κινούνται με ορμήν. Ώ Κουρήτες
Κορύβαντες. Βασιλείς και ισχυροί, πού βασιλεύετε εις την
Σαμοθράκην, μαζί οι ίδιοι είσθε παιδιά του Διός πνοές αέναοι,
πού τρέφετε την ψυχήν και 'χετε όψιν σκοτεινήν σεις και
επουράνια δίδυμοι επονομάζεσθε εις τον Ολυμπο που έχετε
ωραίες πνοές , σεις που είσθε αίθριοι, σωτήριοι και
ευμενείς πού τρέφετε τάς ώρας του έτους, πού
φέρετε καρπούς, είθε ώ άνακτες, να πνεύσετε
και προς ημάς.

    Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Απρ 25, 2018 3:16 pm