Ύμνος Ηούς

Μοιραστείτε
avatar
selini
Wannabe Μάγος
Wannabe Μάγος

Θηλυκό Φήμη : 0
Ημερομηνία εγγραφής : 23/10/2010

Ύμνος Ηούς

Δημοσίευση  selini Την / Το Τετ Δεκ 01, 2010 1:26 pm

Ηούς
(θυμίαμα μάνναν)
Κλύθι, θεά, θνητοίς φαεσίμβροτον ήμαρ άγουσα,
'Ηώς λαμπροφαής, ερυθαινομένη κατά κόσμον,
αγγέλτειρα θεού μεγάλου Τιτάνος αγαυού,
ή νυκτός ζοφερήν τε καί αιολόχρωτα πορείην
αντολίαις ταίς σαίς πέμπεις υπό νέρτερα γαίης:
έργων ηγήτειρα, βίου πρόπολε θνητοίσιν:
ήι χαίρει θνητών μερόπων γένος: ουδέ τίς εστιν,
ός φεύγει τήν σήν όψιν καθυπέρτερον ούσαν,
ηνίκα τόν γλυκύν ύπνον από βλεφάρων αποσείσηις,
πάς δέ βροτός γήθει, πάν ερπετόν άλλα τε φύλα
τετραπόδων πτηνών τε καί ειναλίων πολυεθνών:
πάντα γάρ εργάσιμον βίοτον θνητοίσι πορίζεις.
αλλά, μάκαιρ', αγνή, μύσταις ιερόν φάος αύξοις.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Ακουσε με συ η θεά, πού φέρεις εις τους ανθρώπους την ημέραν πού
δίδει το φως συ η Ηώς η λαμπροφέγγουσα πού γίνεται κόκκινη στον
κόσμο, η αγγελιαφόρος του μεγάλου θεού του ένδοξου Τιτάνος, συ η
όποια κατά την ανατολήν σου διώχνεις της νυκτός την μαυρόχρωμη
πορεία και την εξαποστέλλεις εις τα βάθη της γης, συ πού είσαι οδηγός
εις τα έργα των ανθρώπων και εξυπηρετείς τον βίον των με σένα
χαίρεται το γένος των θνητών ανθρώπων και δεν υπάρχει κανείς, ο
οποίος αποφεύγει την ιδικήν σου όψιν (να βλέπη εσένα), αφού είσαι
ανωτέρα από κάθε άλλην, όταν απομακρύνης από τα βλέφαρα των τον
γλυκύν ύπνον
και κάθε άνθρωπος ευχαριστείται να σε βλέπη, καθώς και κάθε ερπετόν
και όλα τα άλλα γένη των τετραπόδων ζώων. των πουλιών και των
θαλασσινών, πού ανήκουν σε πολλά είδη
διότι προσπορίζεις εις τους ανθρώπους όλον τον χρόνον την αυγήν, πού
είναι κατάλληλος προς εργασίαν για να ζήσουν. Αλλά εσύ η μακαρία ή
αγνή είθε να αύξησης εις τους μύστας το ιερόν φώς.

    Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Κυρ Απρ 22, 2018 3:34 am